Weblog

Populisme en infrastructuur

verscheen eerder op ROMagazine.nl en Stadszaken.nl   De Nederlandse stadjes hebben het sinds 1900 hard te verduren. Het begon met de Woningwet (1901). Naast een enorme vooruitgang in de woonkwaliteit van laaggeschoolde Nederlanders, betekende de sociaaldemocratische interventie ook een bevoogdende houding ten opzichte van de verworpenen der aarde. Dat stadse leven moest zoveel mogelijk gemeden […]

lees meer

Is krimp een kans? In Limburg wellicht!

(verscheen eerder op ROmagazine.nl) Bij steeds maar dalende transportkosten wordt menselijk kapitaal de belangrijkste productiefactor. Of omdat het goedkoop is, of omdat het gespecialiseerd is. Dat brengt grote geografische verschuivingen met zich mee. Bijvoorbeeld: in internationaal opzicht wordt de welvaartskloof minder, maar vanuit nationaal perspectief wordt die juist groter. Ook in Nederland zien we deze ontwikkeling. […]

lees meer

In memoriam: Jacques van de Ven

Dit in memoriam verscheen eerder op het intranet van Ruimte en Economie van de Gemeente Amsterdam.   In dezelfde nacht dat Van der Laan is gestorven, overleed in Spanje ook politicoloog en econoom Jacques van de Ven, jarenlang verbonden aan het Sociaal-Geografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Dit trof me als een mokerslag. Ik was vrijdagochtend […]

lees meer

Hoogbouw: hoe run je je stad?

verscheen eerder op Romagazine.nl en Stadszaken.nl   De storm die door de hoogbouwdiscusie in Amsterdam is veroorzaakt, is nog steeds niet gaan liggen. Binnenkort organiseert Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam) zijn derde hoogbouwdebat. Werden in de voorafgaande twee debatten nog podiumplekken ingeruimd voor planologen, nu spreken enkel architecten met elkaar. Jammer, dat schiet niet echt op. De […]

lees meer

Zürich en de oplossing voor een overspannen woningmarkt

verscheen eerder op ROMagazine.nl; Stadszaken.nl en Gebiedsontwikkeling.nu De reacties op het nieuwe boek van Florida zijn op één punt unaniem: een deel van de negatieve effecten van het succes van steden is dat er niet genoeg centrumstedelijk gebouwd wordt. In The Antlantic en New York Times verschijnen artikelen van economisch geografen van statuur die het […]

lees meer

Kom eens met een ander verhaal dat dat van de kenniseconomie!

verscheen eerder in ROMagazine.nl   De trek naar steden heeft alles met kenniseconomie te maken. Omdat om velerlei redenen te weinig gebouwd is de laatste jaren, zijn er in sommige steden, zoals ik in een eerder blog schreef, grote woningtekorten ontstaan. De woningmarkt in Amsterdam bijvoorbeeld is oververhit en wordt dan een aanbodmarkt. Nogal wiedes, […]

lees meer

Hoogbouw vergroot nabijheid, versterkt agglomeratiekracht en verhoogt de kwaliteit van de openbare ruimte

(verscheen 16 maart 2017 op www.gebiedsontwikkeling.nu) Als we het over economische nut en noodzaak van verdichting en hoogbouw hebben, moeten we het niet in de eerste plaats hebben over een aspect van de economie: marktwerking; maar over de essentie van economie: het begrip schaarste en de verdeling van schaarse goederen. Is grond schaars? Nee, op mondiaal niveau […]

lees meer

De economie van hoogbouw op de juiste plek

verscheen in ROMagazine.nl op 19 januari 2017 Volgens Vastgoedjournaal.nl moeten we de komende 20 jaren maar liefst één miljoen woningen bouwen in Nederland. Volgens velen met dien verstande dat op geen enkele manier het groene buiten- of binnengebied belast mag worden. En waag het niet zichtlijnen te troebleren! We zijn er nog niet: velen maken […]

lees meer

Stad en Antistad

(verscheen eerder in ROMagazine.nl 30 november 2016) Het lijkt erop dat de triomf van de stad een zegepraal maakt door het land. Edward Glaesers beroemde en bij sommigen beruchte boek Triumph of the City heeft in Europa en ook in ons eigen land vele opvolgers dan wel uitwerkingen gekregen. Ik ben een groot fan van […]

lees meer

Disruptieve gedachten over de woningmarkt

Verscheen eerder in Stadszaken en ROMagazine.nl Volgens enkele critici zijn we weer hard op weg naar de zoveelste vastgoedbubbel. Interessant punt. Al denk ik dat de bubbel niet zozeer zit in de woningvraag als wel in de financiering. Veel te hoge prijzen bij te gering aanbod. De vraag is duidelijk. Voorspeld ook. De Utrechtse econoom […]

lees meer