Weblog

Het mobiliteitsvraagstuk in Jerevan, Tbilisi en Nederlandse steden

verscheen eerder op ROMagazine.nl “De grootste uitdaging van deze stad is het mobiliteitsprobleem”. Aan het woord is een architect uit Tbilisi (Georgië) die we ontmoetten op onze tour twee weken geleden door Armenië en Georgië. Miljoenensteden zijn het, Jerevan en Tbilisi. Voor een groot deel ogen ze als typische communistische steden met hun sociaal-realistische naoorlogse […]

lees meer

Is ‘tuinstadjes maken’ de nieuwe ontwerpopgave?

verscheen eerder op ROMagazine.nl Nederland is geen dichtbevolkt land, maar een dunbevolkte stad, wat betekent dat Nederland (sociaal)economisch suboptimaal presteert als gevolg van gebrekkige agglomeratiekracht. Agglomeratiekracht bestaat uit de voordelen van concentratie en specialisatie van bedrijvigheid, omvang en veelsoortigheid van bevolking, het delen van voorzieningen en diensten, het gemakkelijke matching van arbeidspotentieel en aanbod banen, […]

lees meer

Rem Koolhaas en de teloorgang van het platteland

verscheen eerder op ROMagazine.nl Het anti-stad denken heeft er een protagonist bij, en wel niemand minder dan de Nederlandse sterarchitect Rem Koolhaas. Hij hield in Buitenhof van afgelopen zondag een niet heel gemakkelijk te volgen verhaal over de teloorgang en verandering van het platteland. Met dat platteland is iets aan de hand, dat zeker. Maar […]

lees meer

London, still going strong!!

(verscheen eerder op ROMagazine.nl) Ik heb op dit forum al eens vermeld dat Londen tien keer Amsterdam is. Londen kent ongeveer tien keer zoveel inwoners als Amsterdam (iets meer dan 9 miljoen), groeit met tien keer zoveel migranten per jaar (bij benadering 100.000) en bouwt tien keer zoveel woningen per jaar (rond de 50.000). Maar […]

lees meer

Over sociale cohesie en stadsbuurten

(verscheen eerder op ROMagazine.nl) Neemt de sociale cohesie in buurten af? Jazeker, volgens velen, en dat baart hen zorgen. Krantenkoppen wijten deze teloorgang aan het gentrification proces dat kenmerkend is voor de grote stad. Als ik voor mezelf een beeld wil schetsen van wat sociale cohesie eigenlijk is, zie ik mijn moeder als jong meisje […]

lees meer

Maak ruimte voor het succes van de stad, ook in de omgevingsvisie

(Verscheen eerder op ROMagazine.nl) Als je een college of andersoortige presentatie geeft over de banengroei in de stad, ben je verzekerd van een oppositie in de zaal die minstens driekwart van de aanwezigen omvat. Die opposanten vertegenwoordigen academici, politici, ambtenaren, betrokken bewoners en een enkele notoire onruststoker. Banengroei zou namelijk alleen ten goede komen aan […]

lees meer

Stad of landschap? Stad en landschap!

verscheen eerder op ROMagazine.nl Het is niet gek dat bewoners zich bij een toenemende ruimtedruk op de stad (woonruimte, werklocaties, toerisme) zorgen maken over omvang en kwaliteit van het groen. Zo ook de bewoners van het Amsterdamse stadsdeel Noord, die afgelopen week een symposium organiseerden over de weerslag van de groeiende stad op de groene […]

lees meer

Vermijd deconcentratie: bouw metronetwerken!

Verscheen eerder in ROMagazine.nl en Stadzaken.nl   Waarom kent Nederland geen metropool? Vanwege de anti stedelijke politiek sinds het ontstaan van onze natie (denk alleen al aan het gebundelde deconcentratie beleid)! Exemplarisch hiervoor is dat de politiek het aanleggen van substantiële metronetwerken tot op de dag van vandaag heeft afgehouden. Het ontbreken van fijnmazige metronetwerken […]

lees meer

Over gele hesjes en parochiale ruimte

verscheen eerder op ROMagazine.nl   De gele hesjes tonen de neveneffecten aan van een globaliserende wereld waarin steden de brandpunten zijn van de economie. Of de gele hesjes een omvangrijke beweging vormen of niet is minder belangrijk dan de vraag waar die beweging heen gaat. Lijdt het tot democratisering of is hiermee de afbraak van […]

lees meer

Triomf van de stad? Een kritiek.

Deze boekrecensie verscheen in Rooilijn Jg. 51/Nr. 4/2018   Floor Milikowski (2018) Van wie is de stad; de strijd om Amsterdam, Atlas Contact, Amsterdam, 288 p., ISBN 978-90-4502-218-5, € 19,99 De stad is in trek, maar ook in beroering. Nog nooit na de Tweede Wereldoorlog was de groei van de bevolking, de werkgelegenheid en de […]

lees meer