Weblog

Heerlen moet bouwen voor stedelingen

Dit artikel verscheen op 9 augustus 2018 in de krant De Limburger   jos gadet verhaal

lees meer

Hamburg aan het IJ

(verscheen 13 juni op ROMagazine.nl)   Woensdag 30 mei verscheen de Atlas voor gemeenten 2018. Elk jaar weer een heuglijk moment voor een Nederlandse stadsgeograaf. De 50 grootste Nederlandse steden staan in die atlas keurig geordend naar een aantal kenmerken. Amsterdam komt maar liefst vier keer voor in de rangschikking naar woonaantrekkelijkheid. Onder haar eigen […]

lees meer

Niet elke architectuurhistoricus die in de stad woont is een stedeling

(verscheen eerder op ROMagazine.nl)   In Archined stond kort geleden (23-03-18) een artikel over hoe om te gaan met erfgoed in de dynamische stad. Daarin werd het Maupoleum (Burgemeester Tellegenhuis) in Amsterdam als voorbeeld aangehaald van een gebouw dat relatief kort na oplevering (1971) in 1994 alweer tegen de vlakte ging. Het stond destijds bekend […]

lees meer

Melancholische overpeinzingen van een geboren dorpeling in de grote stad ….

(verscheen eerder op ROmagazine.nl) Ik was met de geografen Koos van Zanen en Laura Uittenbogaard recent onderweg voor een zelf georganiseerd werkbezoekje aan Heerlen en Kerkrade (Oostelijke Mijnstreek). Beide collega’s wilden en passant ook mijn geboortedorp Elsloo zien (Westelijke Mijnstreek), waardoor we rond het middaguur het koude maar onder een stralende zon gelegen Elsloo binnenreden […]

lees meer

Kansen voor naoorlogse wijken: vier ontwerpprincipes

(Verscheen eerder op ROmagazine.nl) Kenmerkend voor de drukte in onze steden is dat de omvang van het stedelijk areaal waar het helemaal niet druk is, groter is dan het areaal waar het (soms te) druk is. Dat heeft ermee te maken dat zowel bewoners, bedrijven en bezoekers een grote voorkeur laten zien voor dezelfde plekken in […]

lees meer

Antistedelijkheid als Blitzkrieg

verscheen eerder op Stadszaken.nl en Gebiedsontwikkeling.nu   Als een Blitzkrieg wordt het antistedelijk offensief uitgevoerd. NRC Handelsblad, Het Parool, Algemeen Dagblad en Stadszaken bombarderen ons de laatste weken met interviews met niet onbelangrijke personen in het ruimtelijk debat. Het meest rücksichtslos is Piet Adema van NVB, branchevereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers: “We moeten ons blijven […]

lees meer

Populisme en infrastructuur

verscheen eerder op ROMagazine.nl en Stadszaken.nl   De Nederlandse stadjes hebben het sinds 1900 hard te verduren. Het begon met de Woningwet (1901). Naast een enorme vooruitgang in de woonkwaliteit van laaggeschoolde Nederlanders, betekende de sociaaldemocratische interventie ook een bevoogdende houding ten opzichte van de verworpenen der aarde. Dat stadse leven moest zoveel mogelijk gemeden […]

lees meer

Is krimp een kans? In Limburg wellicht!

(verscheen eerder op ROmagazine.nl) Bij steeds maar dalende transportkosten wordt menselijk kapitaal de belangrijkste productiefactor. Of omdat het goedkoop is, of omdat het gespecialiseerd is. Dat brengt grote geografische verschuivingen met zich mee. Bijvoorbeeld: in internationaal opzicht wordt de welvaartskloof minder, maar vanuit nationaal perspectief wordt die juist groter. Ook in Nederland zien we deze ontwikkeling. […]

lees meer

In memoriam: Jacques van de Ven

Dit in memoriam verscheen eerder op het intranet van Ruimte en Economie van de Gemeente Amsterdam.   In dezelfde nacht dat Van der Laan is gestorven, overleed in Spanje ook politicoloog en econoom Jacques van de Ven, jarenlang verbonden aan het Sociaal-Geografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Dit trof me als een mokerslag. Ik was vrijdagochtend […]

lees meer

Hoogbouw: hoe run je je stad?

verscheen eerder op Romagazine.nl en Stadszaken.nl   De storm die door de hoogbouwdiscusie in Amsterdam is veroorzaakt, is nog steeds niet gaan liggen. Binnenkort organiseert Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam) zijn derde hoogbouwdebat. Werden in de voorafgaande twee debatten nog podiumplekken ingeruimd voor planologen, nu spreken enkel architecten met elkaar. Jammer, dat schiet niet echt op. De […]

lees meer